Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Pracownia Komparatystyki i Dyskursów Okołoliterackich

Pracownia Komparatystyki i Dyskursów Okołoliterackich prowadzi badania z zakresu związków teologii, retoryki i literatury, a także interpretacji wątków biblijnych. W obszarze jej zainteresowań znajduje się ponadto problematyka metodologii egzegezy biblijnej i jej historii w Polsce, oraz związki badań biblijnych z historią i teorią literatury. Komentarz biblijny, powieść biblijna, wypowiedzi Jana Pawła II do Polaków – to tylko niektóre tematy podejmowane w ramach Pracowni. Członkowie Pracowni (dr hab. Grzegorz Kubski oraz dr Anastazja Seul) należą do Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera (UAM) i współpracują z Komisją Języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego PAN.