Instytut Filologii Polskiej

Roz. Textu

Nowy kierunek w IFP: dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia!

Studia przeznaczone dla absolwentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej I stopnia oraz dla wszystkich absolwentów studiów I stopnia - ciekawe perspektywy pracy - zajęcia prowadzone przez praktyków.

Zobacz więcej…
Regulamin studiów.